Ani světská moc, ani bohatství, jen žezlo vědy přetrvává navěky. (Tycho de Brahe)

Srpen 2009

PLÁNY - 3. ročníky a septima

29. srpna 2009 v 20:06 | P. Šimek* |  Třeťáci / SEPTIMA
Ve třetím ročníku nás čekají následující témata, ještě dle starých osnov.

1) Heterocyklické sloučeniny
2) Plasty - polymery
3) Chemie přírodních látek - sacharidy, lipidy, bílkoviny
4) Chemie metabolických dějů
5) Základy biochemie - nukleové kyseliny, enzymy, koloidy
6) Chemické výroby a životní prostředí


K tomu patřičná cvičení v chemické laboratoři 1x za měsíc.

PLÁNY - 2.ročníky a sexta chemie

29. srpna 2009 v 19:55 | P. Šimek* |  Druháci / SEXTA
V druhém ročníku nás ještě podle starých osnov čekají tato témata:

1) d-prvky
2) elektrochemie a chemická energetika
3) organická chemie - alkany, -eny, -iny(-yny), aromatické uhlovodíky a deriváty uhlovodíků (halogenové, dusíkaté, sirné, kyslíkaté apod.)

K tomu patřičně zaměřená praktika v chemické laboratoři.

Kde shánět literaturu ?!

29. srpna 2009 v 16:59 | P. Šimek |  Literatura
1) Kamenné obchody s učebnicemi
2) Hromadná objednávka pro celou třídu z i-netu a se slevou
3) Antikvariáty například. v HK http://www.antiknarynku.cz/
4) Školní burza učebnic na začátku školního roku
5) V elektronické podobě z i-netu, ovšem pozor na autorská práva !

Knihy zakupujte až po poradě s učitelem, je to jistější.

Učebnice pro nižší gymnázium sekunda, tercie, kvarta

29. srpna 2009 v 16:43 | P. Šimek* |  Literatura

Učebnice žákům zapůjčí škola, pracovní sešity si dle požadavků učitelů kupují.

Učebnice pro 1. a 2. ročník lycea

29. srpna 2009 v 16:37 | P. Šimek* |  Literatura
Pro oba ročníky stačí tato učebnice. Zakupte na burze škoních učebnic, v antikvariátu nebo mne kontaktujte.

Učebnice pro 1.-4. ročník a kvintu - oktávu

29. srpna 2009 v 16:25 | P. Šimek* |  Literatura


Literatura pro vyšší gymnázium a početnice. Autoři Honza a Mareček.
Přehled chemie jako "doplněk stravy". Další alternativy projednáme osobně.
Početnice nutná !!!

Plány výuky, kde a jak hledat?

29. srpna 2009 v 15:50 | P. Šimek* |  Plány výuky
Plány výuky najdete v rubice příslušného ročníku pod heslem PLÁNY.

PLÁNY CH i BI pro kvartu

29. srpna 2009 v 15:44 | P. Šimek* |  KVARTA


Vědci poprvé zachytili skutečný obraz molekuly

28. srpna 2009 v 20:55 | L. Fiala, Novinky, BBC |  Články a zajímavosti
Výzkumníkům se poprvé v historii podařilo zachytit fyzickou podobu jednotlivé molekuly. Nová metoda expertů z IBM dokonce dokáže zobrazit i chemické vazby. Poznání struktury molekuly v tomto měřítku pomůže při vědecké práci na molekulární úrovni, zejména v elektronice nebo v lékařství.

Snímek molekuly pořízený metodou mikroskopie atomárních sil Michael Lowry /IBM Research
Tým vědců IBM ve Švýcarsku k zachycení obrazu molekuly použil technologii mikroskopie atomárních sil AFM (Atomic Force Microscopy). Výsledky zveřejněné v magazínu Nature by mohly znamenat obrovský posun na poli nanotechnologií. "Používáme atomové mikroskopy, abychom zobrazili atomové struktury, které tvoří kostru jednotlivých molekul," řekl výzkumník IBM Gerhard Meyer. "Nová technologie nabízí úžasný potenciál pro navrhování komplexních, funkčních struktur a přizpůsobování a studování jejich elektrických a chemických vlastností v atomovém měřítku," dodal.Atomový mikroskop AFM měří nepatrné síly, které působí mezi ostrým kovovým hrotem a vzorkem, a na základě zjištěných údajů vytváří reálný obraz. Přístroj dokáže ve vysokém vakuu za velmi nízké teploty (-268 stupňů Celsia) zobrazit chemickou strukturu jednotlivých molekul pentacenu - polycyklického aromatického uhlovodíku. Poprvé v historii je tak možné prohlédnout skrz elektronový mrak a spatřit atomovou kostru samotné molekuly.


Učebnicový model molekuly pentlenu FOTO: Michael Lowry /IBM Research - Zurich
Pentacen je obdélníková organická molekula sestávající z 22 atomů uhlíku a 14 atomů vodíku, měří na délku 1,4 nanometru. Vzdálenost mezi jednotlivými atomy uhlíku činí pouhých 0,14 nanometru. Přestože použitou metodou lze zjistit propojení atomů, nelze rozlišit mezi jejich jednotlivými druhy.


Vědecký tým IBM v Curychu (zleva) Nikolaj Moll, Reto Schlittler, Gerhard Meyer, Fabian Mohn a Leo Gross za atomárním mikroskopem FOTO: Michael Lowry /IBM Research - Zurich
"Klíčem k dosažení rozlišení na úrovni atomů je atomově přesný hrot stejně jako stabilita celého systému," řekl Leo Gross, lídr vědeckého týmu. Přínos pro celou chemii Gross upozorňuje na úžasné možnosti, které vyplývají ze schopnosti poznat molekuly v měřítku, které nemá v historii obdoby. Naznačuje například budoucnost elektroniky. V tzv. molekulární elektronice by mohly jednotlivé molekuly fungovat jako spínače a tranzistory. Vědci chtějí postup zkombinovat s podobnou technikou zkoumání molekul, v rámci níž se na vzorek aplikuje nepatrné elektrické napětí, aby zjistili, zda tak budou schopni určit povahu jednotlivých atomů na obrázcích z AFM.
To by znamenalo obrovský přínos pro celou chemii, zejména pak při vyvíjení nových léků.
Luděk Fiala, Novinky, BBC

PLÁNY - chemie dle švp zahájena

28. srpna 2009 v 20:41 | P. Šimek* |  Prváci / KVINTA
První ročník gymnázia začíná letos poprvé výuku dle individuálniho plánu školy - školního vzdělávacího programu. Časový plán bude zveřejněn koncem září, témata představena na úvodní hodině chemie. Přejeme všem studentům mnoho úspěchů.

Přehled učiva pro 1. ročník v pořadí BI pak CHCo bude obsahovat blog ?!

27. srpna 2009 v 22:11 | P. Šimek* |  Články a zajímavosti
V rubrikách tohoto blogu budou zveřejněny odkazy na videa z laboratoře a z pokusů, fotky ze zajímavých akcí i v retro sledu. Pokud se objeví zajímavý článek, pak ho zveřejníme nebo alespoň odkážeme. Konkrétní podmínky zkoušek, klasifikace, literaturu a aktuality se dozvíte v rámci rubrik dle ročníků. Případné úspěchy, výsledky a harmonogramy soutěží lze nalézt v příslušné rubrice. Bude li zájem o otevření dalších rubrik, pak není nic nemožné. Můžeme sem umísťovat zpracované referáty a ve spolupráci např. s "ulozto.cz" i prezentace v ppt. Těšíme se na spolupráci a to hlavně s vámi.

Biochemici P. Šimek*, H. Pelouchová a M. Rolek

Kontakt

21. srpna 2009 v 22:04 | Sim* |  Kontakt


Mgr. Pavel Šimek

tel. 491812498 kl. 30

e - mail: simek@goajaro.cz

Zajímavý příběh studenta Bohra

21. srpna 2009 v 21:36 | i - net |  Články a zajímavosti
Otázka při zkoušce z fyziky na univerzitě v Kodani: "Popište jak určit výšku mrakodrapu pomocí barometru." Jeden student odpověděl: "Upevníte dlouhý kus provazu k vrchu barometru, pak spustíte barometr se střechy mrakodrapu na zem. Délka provazu plus výška barometru se rovná výšce budovy." Tato vysoce originální odpověď tak rozzuřila zkoušejícího, že studenta vyhodil. Student se odvolal na základě toho, že jeho odpověď byla nepochybně správná, a univerzita jmenovala nezávislého arbitra, aby případ rozhodnul. Arbitr usoudil, že odpověď byla opravdu správná, ale neukázala žádné zjevné znalosti fyziky. K vyřešení problému bylo rozhodnuto zavolat studenta a dát mu šest minut, během kterých by měl ve slovních odpovědích prokázat alespoň minimální obeznámenost se základními principy fyziky. Student seděl tiše pět minut, čelo zamračené přemýšlením. Arbitr mu připomněl, že čas už uplynul, a student na to odpověděl, že má několik velmi závažných odpovědí, ale nemůže se rozhodnout, kterou použít. Když mu bylo doporučeno, aby si pospíšil, student odpověděl: "Zaprvé můžete vzít barometr na střechu mrakodrapu, hodit ho přes okraj dolů a měřit čas, než barometr dopadne na zem. Výšku budovy lze spočítat podle vzorce H = 0.5g * t2. Pro barometr to ale bude smůla." "Nebo, pokud svítí slunce, můžete změřit výšku barometru, pak ho postavit na zem a měřit délku jeho stínu. Pak změříte délku stínu mrakodrapu a potom je jednoduchou záležitostí pomocí poměrné aritmetiky spočítat výšku mrakodrapu." "Pokud byste ovšem chtěli být vysoce vědečtí, mohli byste upevnit krátký kus provázku k barometru a zhoupnout jím jako kyvadlem, nejdřív k zemi a pak ke střeše mrakodrapu. Výška se vypočítá z rozdílu v gravitační síle T=2 pi sqroot (l / g)." "Nebo jestli má mrakodrap venku únikové schodiště, bylo by jednodušší vyjít nahoru a označovat celou výšku budovy pomocí délky barometru a pak to sečíst." "Kdybyste ale chtěli být jenom nudní a ortodoxní, pak byste mohli použít barometr k měření tlaku vzduchu nejdřív na střeše mrakodrapu a pak u země, potom převést rozdíl tlaků v milibarech na stopy, a dostali byste tak výšku budovy." "Protože jsme ale trvale nabádáni, abychom uplatňovali nezávislé myšlení a používali vědecké metody, bylo by nepochybně nejlepší zaklepat na domovníkovy dveře a říct mu: 'Kdybyste chtěl pěkný nový barometr, dal bych vám tenhle, když mi sdělíte výšku tohoto mrakodrapu'." Ten student byl Niels Bohr, jediný člověk z Dánska, který získal Nobelovu cenu za fyziku a autor tzv. Bohrova modelu atomu v chemii. Už Lichtenberg kdysi prohlásil "Kdo nerozumí ničemu jinému než chemii, nerozumí ani té."

Úvodem aneb právě začínáme

21. srpna 2009 v 21:28 | P. Šimek |  Články a zajímavosti
Dobré dny všem, kteří mají rádi chemii, pokouší se ji mít rádi nebo alespoň touží po lepší známce. Pro ty všechny je stvořen tento napůl blog a napůl informační zdroj. Nejvíce by však měl pomoci žákům jaroměřského gymnázia a lycea.
Mým žákům: neberte tuto aktivitu jako něco co Vás otravuje, ale jako pomocnou ruku.
Ostatním: třeba se něco nového dozvíte nebo se budeme alespoň vzájemně inspirovat.
V současné době se ve školství a společnosti čím dál více studentů zaobírá humanitními vědami a vědy přírodní nemají na růžích ustláno. Když však přijde na "lámání chleba", každý se dožaduje vědeckých výsledků, technologických novinek, nových materiálů, léků a levnějších a trvanlivějších výrobků. Jak ale motivovat studenta (nebo třeba i studentku) k tomu aby měli rádi něco tak "drsného" a "ohavného" jako chemie a nebo matematika či fyzika ?! To kdybychom věděli, tak máme po starostech ! Já osobně si myslím, že student, který problematice rozumí, má i dobré známky a tím pádem ho předmět i baví. Použijme tedy tento blog jako nástroj pro porozumění, komunikaci, inspiraci a jasná pravidla pro úspěšné završení studia. K tomu nám dopomáhej Příroda i Bůh.

Pavel Šimek, učitel chemie