Ani světská moc, ani bohatství, jen žezlo vědy přetrvává navěky. (Tycho de Brahe)

Únor 2012

Jak kreslit chemické vzorce na PC ?

19. února 2012 v 16:53 | -ps- |  Užitečné odkazy
Je mnoho programů, které ulehčí práci a pomohou vám vytvořit chemické vzorce nebo jejich modely. Zde předkládám tabulku v článku, na který uvádím odkaz
Přikláním se k používání ChemSketch, protože je kompaktibilní i s Win7.
Na jednoduché kreslení aparatur odkazuji na server ULOZ.TO, kde si zadejte heslo EDITOR CHEMICKÝCH SCHÉMÁTEK nebo klikněte sem:
http://uloz.to/hledej/?q=editor+chemick%C3%BDch+sch%C3%A9m%C3%A1tek
Autorem editoru je Pepa Krška.

Umíte organické názvosloví ?

19. února 2012 v 16:37 Druháci / SEXTA
Organické názvosloví na procvičení pro všechny, kteří tápou ...


Seminář z chemie 2-letý nebo 1-letý ?!

19. února 2012 v 16:14 | -ps- |  Semináře 4.r
Studenti si mají možnost vybrat ze dvou typů seminářů z chemie. Jeden lze začít už ve 3. ročníku a studovat ho 2 roky a druhý až ve 4. ročníku a je pouza na rok. Rozdíly zveřejňujeme v tomto článku.
Charakteristika předmětu seminář z chemie jednoletý 3 hodinový
Předmět je zaměřen na prohloubení a rozšíření učiva chemie ve formě vybraných kapitol dle potřeb a zájmu žáků. Zařazuje seznámení žáků s aktuálními novinkami a poznatky v oboru, předkládá vybrané exkurze s odbornou tématikou. Předmět nabízí prostor pro rozvíjení kompetencí talentovaných žáků se zvýšeným zájmem o studium chemie. Nedílnou součástí předmětu jsou praktická laboratorní cvičení. Seminář poskytuje možnost zpracovat seminární práci a věnovat se tématům v rámci soutěží. Seminář se soustředí na středoškolské chemické výpočty a experimenty, které s nimi souvisí. Klade si za cíl prohloubit orientaci v oblasti obecné a anorganické chemie a v základech chemie analytické. Zároveň bude kladen důraz na vysvětlování principů výrob a technologií souvisejících s chemickým průmyslem. Předmět bude určen pro studenty uvažující nejen o maturitě z chemie.
Charakteristika předmětu seminář z chemie dvouletý 2 hodinový
Předmět je určen pro studenty uvažující nejen o maturitě z chemie, ale i o dalším studiu tohoto předmětu. Během semináře bude studentům nabídnuta možnost zpracování seminárních prací, budou řešeny úlohy v oblasti chemických soutěží a nabídka témat bude oproti semináři jednoletému rozšířena. Seminář nabídne kapitoly z fyzikální chemie i elektrochemie, prostor k lepšímu pochopení problematiky polymerů a nanotechnologie a bude zařazeno volné téma dle přání a požadavků studentů. Analytická chemie bude probírána podrobněji. Seminář poskytne i větší prostor pro experiment a opakování učiva chemie.

Seminář z chemie dvouletý nebo jednoletý ?!

19. února 2012 v 16:13 | -ps- |  Semináře 3.r
Studenti si mají možnost vybrat ze dvou typů seminářů z chemie. Jeden lze začít už ve 3. ročníku a studovat ho 2 roky a druhý až ve 4. ročníku a je pouza na rok. Rozdíly zveřejňujeme v tomto článku.


Charakteristika předmětu seminář z chemie jednoletý 3 hodinový

Předmět je zaměřen na prohloubení a rozšíření učiva chemie ve formě vybraných kapitol dle potřeb a zájmu žáků. Zařazuje seznámení žáků s aktuálními novinkami a poznatky v oboru, předkládá vybrané exkurze s odbornou tématikou. Předmět nabízí prostor pro rozvíjení kompetencí talentovaných žáků se zvýšeným zájmem o studium chemie. Nedílnou součástí předmětu jsou praktická laboratorní cvičení. Seminář poskytuje možnost zpracovat seminární práci a věnovat se tématům v rámci soutěží. Seminář se soustředí na středoškolské chemické výpočty a experimenty, které s nimi souvisí. Klade si za cíl prohloubit orientaci v oblasti obecné a anorganické chemie a v základech chemie analytické. Zároveň bude kladen důraz na vysvětlování principů výrob a technologií souvisejících s chemickým průmyslem. Předmět bude určen pro studenty uvažující nejen o maturitě z chemie.


Charakteristika předmětu seminář z chemie dvouletý 2 hodinový

Předmět je určen pro studenty uvažující nejen o maturitě z chemie, ale i o dalším studiu tohoto předmětu. Během semináře bude studentům nabídnuta možnost zpracování seminárních prací, budou řešeny úlohy v oblasti chemických soutěží a nabídka témat bude oproti semináři jednoletému rozšířena. Seminář nabídne kapitoly z fyzikální chemie i elektrochemie, prostor k lepšímu pochopení problematiky polymerů a nanotechnologie a bude zařazeno volné téma dle přání a požadavků studentů. Analytická chemie bude probírána podrobněji. Seminář poskytne i větší prostor pro experiment a opakování učiva chemie.

Plány a osnovy výuky chemie

19. února 2012 v 16:01 | -ps- |  Plány výuky
Pokud chcete vědět, co vás čeká a nemine v chemii na naší škole, pak se orientujte na tyto soubory, které lze na stránkách školy stáhnout v PDF formátu a to pro vyšší i nižší gymnázium. Pročtěte si pozorně témata a zaměření a vyberte si obor, který vás nejvíce zaujme.


Ke čtení stažených souborů je třeba Acrobat Reader od Adobe http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/kancelarske_aplikace/ostatni/adobeacrobatreader/

Soutěže v chemii

19. února 2012 v 15:53 | -ps- |  Soutěže
Mnozí studenti mohou získat zkušenosti i bonusy pro přijetí na přírodovědné školy účastí na soutěžích jako je CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, SOČ, AMAVET nebo KSICHT. Odkazy na stránky soutěží zde uveřejňuji a zároveň informuji všechny zájemce, že jsme schopni vaši účast ve všech soutěžích zajistit s plnou podporou naší školy.

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

SOČ

AMAVET

KSICHT